Saturday, March 12, 2011

10 Tanda Hati Mati
Syeikh Ibrahim Adham menyatakan 10 tanda hati mati iaitu :

1. Mengaku kenal Allah s.w.t tetapi tetapi tidak menunaikan hak- haknya.

2. Mengaku cinta pada Rasulullah s.a.w tetapi tidak menunaikan Sunnah baginda.

3. Membaca al-Quran tetapi tidak beramal dengan hukum- hukum di dalamnya.

4. Memakan nikmat- nikmat Allah s.w.t tetapi tidak mensyukuri atas pemberiannya.

5. Mengaku syaitan itu musuh tetapi tidak berjuang menentangnya

6. Mengaku adanya nikmat syurga tetapi tidak beramal untuk mendapatkannya.

7. Mengaku adanya seksa neraka tetapi tidak berusaha untuk menjahinya.

8. Mengaku kematian pasti tiba bagi setiap jiwa tetapi masih tidak bersedia untuknya.

9. Menyibukkan diri membuka keaiban orang lain tetepi lupa akan keaiban diri sendiri.

10. Menghantarkan dan menguburkan jenazah/ mayat saudara seIslam tetapi tidak mengambil pengajaran daripadanya

Friday, March 11, 2011

MENUNTUT ILMU

ILMU.

Ilmu bermaksud tahu ataupun pengetahuan. ilmu berasal dari bahasa Arab "alima-ya'lamu. menurut wikipedia. merujuk kepada kefahaman manusia terhadap sesuatu perkara, yang mana ia merupakan kefahaman yang sistematik dan diusahakan secara sedar. Seperti yang kita ketahui menuntut ilmu adalah wajib bagi kita sebagai umat islam.

Rasulullah S.A.W.. bersabda
"Manusia yang paling lapar adalah orang yang mencari ilmu, manusia yang paling kenyang adalah orang yang tidak mahu mencarinya."(Kanz al-Ummal,no:28932)
"Ketahuilah bahawa ilmu itu lebih baik dari amal. Seorang alim ialah yang mengamalkan ilmunya meskipun sedikit."(Madinah al-Balaghah,Jilid:1,ms:106)

Al-Qur'an 
Niscaya Allah akan meninggikan beberapa darjat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat (Qur’an Al mujadalah 11)
 "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu."(surah al-'Alaq,ayat:1)

Di riwayatkan oleh Muaz R.A katanya:
Pelajarilah ilmu pengetahuan kerana:
ü  Menuntutnya adalah ibadat.
ü  Mencarinya adalah jihad.
ü  Menelaahnya adalah tasbih.
ü  Mengajarnya kepada orang yang belum mengetahui adalah sedekah.
ü  Memberinya kepada ahlinya adalah kebaktian.
ü  Dialah dan teman di masa kesepian.
ü  Dialah petujuk jalan kepada agama dan pendorong kesedaran dalam masa kepayahan dan kesempitan.Janganlah kalian menuntut ilmu untuk membanggakannya terhadap para ulama dan untuk diperdebatkan di kalangan orang-orang bodoh dan buruk perangainya. Jangan pula menuntut ilmu untuk penampilan dalam majlis (pertemuan atau rapat) dan untuk menarik perhatian orang-orang kepadamu. Barangsiapa seperti itu maka baginya neraka … neraka. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

* gambar dari google