Thursday, December 23, 2010

"Saya Ingat 5 Itu!"

Ini bukanlah 5 perkara tentang Rukun Negara. Tidak. Harap maklum. Yup, memang seringkali kita dengar di corong radio dan iklan di televisyen dan mungkin di internet juga mengenai 5 perkara ini. Adakah anda tahu apa benda 5 perkara yang ingin saya sampaikan pada entri kali ini? 

5 PERKARA :

1. Sihat SEBELUM sakit
2. Tua SEBELUM muda
3. Kaya SEBELUM miskin
4. Lapang SEBELUM sempit
5. Hidup SEBELUM mati

Hadis Nabi tentang "lima perkara sebelum lima perkara" itu maksudnya adalah supaya kita mempergunakan waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya, sebelum hilangnya kesempatan tersebut.
Riwayat Imam Hakim

SEBELUM 5 perkara itu terjadi, persiapkanlah diri kita dengan amalan-amalan mahmudah agar kelak di akhirat lebih terjamin.